Loading...
  • Liga malega nogometa na umetni travi
    SMZ MARIBORSKA LIGA EKOSEN 2024

Liga malega nogometa na umetni travi

SMZ MARIBORSKA LIGA EKOSEN 2024FAIRPLAYVodstvo SMZ Mariborske lige EKOSEN in vsi soudeleženci in sponzorji podpiramo Fair play in enako pričakujemo od vas igralcev in navijačev

Fair play

Fair play oz. poštena igra pomeni dostojanstveno prenašanje poraza in zmage, spoštljiv in prijateljski odnos do tekmecev, trenerjev, sodnikov in organizatorjev. Je spodbujanje manj sposobnih, uživanje v svojih in drugih uspešnih potezah in tudi spoštljiv odnos do drugih zunaj igrišča.

Lepo je zmagati, še lepše je sodelovati, najlepše je igro vzljubiti. Pravi športnik se ravna po načelih fair playa. Včasih lahko to pomeni, da prekine igro z namenom, da bi popravil krivico, ki se je zgodila, da bi pomagal tekmecu, ki se je znašel v nepričakovanih težavah ali nevarnosti, ki ovira njegov nastop. Pravi športnik se veseli zmage le, če imajo vsi sodelujoči enake možnosti za uspešen nastop in dobro pripravo. V športu, ki upošteva fair play, ni želja po namerni povzročitvi telesne poškodbe in ni psihičnega oziroma besednega nadlegovanja.


GLAVNA NAČELA FAIR PLAYA

• spoštovanje pravil
• spoštovanje sodnikov in njihovih odločitev
• spoštovanje tekmecev
• načelo enakih možnosti za sodelovanje
• ohranjanje oblasti nad lastnimi ravnanji in samim seboj


ŠPORTNO OBNAŠANJE

• šport je igra, povabimo k igri tudi prijatelje
• ne iščimo vzroka za svoje neuspehe pri drugih
• spoštujmo nasprotnikovo znanje in sposobnosti
• priznajmo, da so tudi uspešnejši in spretnejši od nas, zberimo pogum in jim čestitajmo
• nagrajujmo dobre nasprotnikove poteze
• spoštovanje pravil
• spoštovanje sodnikov in njihovih odločitev
• spoštovanje tekmecev
• načelo enakih možnosti za sodelovanje
• ohranjanje oblasti nad lastnimi ravnanji in samim seboj


POŠTENA IGRA

• spoštujmo drugačnost
• bodimo strpni, enakopravni in dostojanstveni
• ne bodimo nasilni in ne podpirajmo nasilnih dejanj
• pomagajmo šibkejšim in razočaranim, da bodo v športu uživali


ŠPORTNA IGRA

• s svojim obnašanjem pozitivno vplivajmo na gledalce


DOBER ŠPORTNIK

• Spoštuje igro in se trudi, da bi bila ta kar najboljša. Dobro igro spoštuje tudi ne glede na to ali je zanjo zaslužen on ali njegov tekmec.
• Dober športnik je prijazen tako ob svoji zmagi kot ob porazu, zato ker spoštuje tekmece, športne vrednote in športnega duha.
• Dober športnik vedno poskuša igrati po svojih najboljših močeh ter spoštuje in podpira pravila.


Šport je lahko lep, če tako želimo udeleženci v športu

• Šport naj bi širil vrednote, ki so na lestvici človeških vrednot med ljudmi zelo visoko: to je poštenost, spoštljivost, sprejemanje drugačnosti, doslednost, vztrajnost, delovne navade in še bi lahko naštevali. Razvoj družbe v smeri storilnosti pa je s komercializacijo tekmovalnega športa spodbudil, da so nekateri akterji v športu pozabili na tako vlogo športa. Šport vidijo le kot sredstvo za dosego materialnega blagostanja in kot sredstvo za doseganje brezpogojne zmage in slave za zmagovalce.

• Šport je veliko več kot to, zato mnogi čutimo potrebo, da med mladimi športniki širimo idejo fair playa v športu. Šport brez fair playa, je šport brez duše.

• Šport nam ob upoštevanju načela fair playa lahko v življenju koristi pri vsestranskem razvoju naše osebnosti in pri doseganju zadovoljstva v življenju. Lahko nam nudi vrsto kvalitet, ki nam bodo v življenju pomagale premagovati življenjske težave in nam omogočile, da bomo uspešni pri doseganju svojih zastavljenih ciljev.


V Sloveniji se zavedamo kako pomembno je načelo fair playa v športu, zato je za informiranost mladih športnikov dobro poskrbljeno preko Zavoda za fair play in strpnost v športu. Iz dostopne literature za mlade športnike, starše in trenerje smo na kratko povzeli bistvena načela in misli o fair playu.» V športu lahko sodelujemo v različnih vlogah: kot športnik, trener, sodnik, organizator in tudi kot gledalec. Ne glede na našo vlogo se nas šport dotakne in v tistem trenutku nas tudi spremeni. Tako oblikuje našo osebnost in bogati naše čustveno življenje. Učinek in doživetje športa nista nikoli nevtralna. Prek športa se učimo spoštovanja in poštenosti: lahko nam pokaže pomembnost zavzetosti, trdega dela, discipline in odkritega truda. Če se športa lotimo pravilno, prinaša veselje in užitek. Telo nam je hvaležno, srce nam zaigra, misli so čiste in prijazne, s prijatelji doživimo lepe trenutke. Šport je lahko lep.«

NASVETI ZATE

1. Igraj pošteno
2. Vedno igraj na zmago, poraz pa sprejmi z dostojanstvom
3. Spoštuj pravila igre
4. Spoštuj nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce
5. Promoviraj nogomet
6. Spoštuj tiste, ki branijo dober sloves nogometa
7. Zavračaj podkupovanje, droge, rasizem, nasilje in druge nevarnosti, ki pretijo našemu športu
8. Pomagaj v boju za bolj pošteno igro
9. Razkrij tiste, ki poskušajo osramotiti naš šport
10. Use football to make a better world. ( Z nogometom izboljšaj svet)


PODPIRAJO NAS

Client Logo Client Logo Client Logo Client Logo Client Logo